Kameravalvonta

March Networks Certified Solutions Provider

Tele-Projekti Oy on March Networks -kameravalvontajärjestelmien virallinen maahantuoja ja yhteistyökumppani Suomessa jo vuodesta 2003

Omaamme täyden tuotetuen March Networksin laitteisiin ja järjestelmiin ja olemme mukana myös niiden kehitystyössä.

March Networks

March Networks kuuluu maailman kymmenen suurimman kameravalvontajärjestelmien valmistajiin. Se perustettiin vuonna 2000 toimintansa, erikoistuen mobiilikameratallentimiin joita myös Tele-Projekti Oy on toimittanut Suomessa metroihin ja raitiovaunuihin.

March Networksin pääkonttori sijaitsee Ottawassa, Kanadassa ja sillä on noin 250 työntekijää.Hieman perustamisensa jälkeen March Networks aloitti toimintansa myös kiinteistösektorilla erikoistuen suuriin keskittettyihin ja hajautettuihin kameravalvontajärjestelmiin. Järjestelmät ovat nykyisin tunnettuja erityisesti pankin- ja kaupanalalla.

March Networks ja Tele-Projekti Oy FinnSec -messuilla 2012.

March Networks kameravalvontajärjestelmät

March Networksilla on kolme erityyppistä videotallennus -tuoteperhettä: March Networks Command Recording Server,  March Networks R5 ja March Networks Transit. Kaikki tuoteperheet on suunniteltu täysin tietoverkoissa siirrettävään kamerakuvaan, mutta poikkeavat arkkitehtuurillaan hieman toisistaan. Kaikkia tuoteperheitä yhdistää March Networks Command Enterprise hallintapalvelin johon kaikkia tallennusvaihtoehtoja voidaan liittää.

March Networks Command Recording Server on Windows -palvelinohjelmisto joka voi vastaanottaa 128 IP-kameraa ja tallentaa niitä haluttuun levyjärjestelmän. Näin saadaan toteutettua keskitetty talennusratkaisu. Ohjelmisto voidaan asentaa asiakkaan virtuaaliympäristöön tai erilliselle palvelinkoneelle. Tallennusohjelmisto kasvaa yhden kameralisenssin portaissa joten sitä on helppo laajentaa.

March Networks R5 perustuu hajautettuun arkkitehtuuriin jossa yksittäisiin vikasietoisiin Linux -pohjaisiin tallentimiin tallennetaan kamerakuvia kiinteistöittäin. Siksi se onkin täydellinen ratkaisu useiden eri toimipisteiden välille jossa tietoverkot eivät ole riittävän nopeat kaiken kameradatan siirtämiseen yhteen pisteeseen.

March Networks Transit on täysin suunniteltu liikenteeseen. Tuoteperheessä on omat R5-sarjaan perustuvat tallentimet bussi- ja junaliikenteeseen. Tallentimet on täysin sertifioitu esimerkiksi raideliikennekäyttöön.

March Networks Command Enterprise

Command Enterprise on March Networks kameravalvontajärjestelmien Windows pohjainen hallintapalvelin joka voidaan asentaa esimerkiksi virtuaalikoneelle.

Palvelin hallitsee kaikkia siihen liitettyjä Command Recording Server tai R5 -tallentimia. Se välittää vikaraportteja, hallitsee käyttäjiä, dokumentaatiota sekä keskitettyjä laitteistopäivityksiä. Lisäksi se toimii rajapintana käyttäjille.

  • Mahdollisuus 128 000 kameran järjestelmään
  • Hallitsee Command Recording Server -tallentimia
  • Hallitsee R5-sarjan tallentimia (4000/8000/9000)
  • Keskitetty käyttäjähallinta (AD-integroitavissa)
  • Keskitetyt vikahälytykset

March Networks Command Recording Server

March Networks Command Recording Server kehitettiin vuonna 2010 ja se pohjautuu täysin keskitettyyn ratkaisuun jossa pieni määrä Windows -palvelimia voi käsitellä suuren määrän valvontakamerakuvia tietoverkkoja pitkin. Kaikki IP-kamerakuvat siirretään tietoverkkoja pitkin yhteen keskitettyyn paikkaan, sinne missä muutkin palvelimet pyörivät.

Kuvien tallennus ohjataan esimerkiksi useille verkkolevyille joka voi olla jo esimerkiksi olemassaoleva kiintolevyjärjestelmä. Command Recording Server skaalautuu helposti sillä sen kustannukset menevät liitettävän kameramäärän mukaan, kameralisensseittäin. Command Recording Server voidaan perustaa yhdellä kameralisenssillä ja kasvattaa aina 128 kameraan saakka.

Commandin suurin etu on kuvien reaaliaikaisuus joka on aina ollut 30 kuvaa/s IP-kameraa kohden. Käyttöliittymä on Command Client -ohjelma sekä erilaiset valvontaohjelmistot jotka on kehitetty erityisesti valvomoympäristöihin. Kaikki järjestelmän asetukset tehdään WWW-selaimella tai Command Config -ohjelmalla, mistä tahansa.

Palvelimeen voidaan liittää tuhansia eri IP-kameroita. Erilaisten enkooderien avulla voidaan liittää analogisia kameroita, myös HD analogikameroita (TVI, CVI, …)

Command Recording Serverillä toteutettuja keskitetettyjä tallennusjärjestelmiä on käytössä lukuisissa pienissä, keskisuurissa ja suurissa yrityksissä sekä kunnissa, sairaaloissa ja yliopistoissa.

March Networks R5

March Networks R5 näki päivänvalonsa jo vuonna 2002 ja se koostuu Linux-pohjaisista kameratallentimista sekä Command Enterprise -palvelinsovelluksesta joka tekee jopa tuhansista yksittäisistä kameratallentimista järjestelmän jota voidaan hallita keskitetysti.

R5-sarjan tallentimia ovat March Networks 8000 ja 9000 -sarjan tallentimet 4 – 64 kamerapaikalle.

Tallentimissa on panostettu vikasietoisuuteen. Niissä on vakaa Linux-käyttöjärjestelmä joka ei aiheuta päivitysmurheita. Sisäänrakennettu UPS poistaa sähkökatkojen ongelmat. Tallennukset voidaan ohjata kahteen eri kiintolevyryhmän joka lisää vikasietoisuutta kiintolevyn rikkoutuessa.

8000-sarjan tallentimiin voidaan analogiset videokuvat tuoda suoraan tallentimeen ja lisäksi niihin voidaan liittää IP-kameroita. 9000 -sarjan tallentimet ovat puhtaita IP-kameratallentimia. Erilaisten enkooderien avulla voidaan liittää lisää analogisia kameroita, myös HD analogikameroita (TVI, CVI, …)

Kamerakuvat tallennetaan kohteessa vikasietoisiin tallentimiin, eikä turhaa tietoliikennettä synny asiakkaan tietoverkkoon. Tallentimet kertovat kamera- ja laitevioista Command Enterprise -palvelimelle josta hälytykset voidaan ohjata oikeille henkilöille.

Suurimpia R5 -sarjalla toteutettuja järjestelmiä maailmalla ovat Nike Store, K-mart sekä lukuisat eri pankit ja monikansalliset kauppaketjut.

March Networks Transit

Transit on oma tuoteperheensä liikennekäyttöön. R5-sarjaan perustuvissa Linux pohjaisissa tallentimissa on omat versionsa bussi- ja junaliikenteeseen. Molemmat tallentimet voidaan liittää Command Enterprise hallintapalvelimeen joka mahdollistaa tallentimien näyttämisen kartalla (GPS), tallennetun videon automaattisen etäpurun March Networks Media Archiver tallennuspalvelimelle esimerkiksi onnettomuuden jälkeen (kiintyvyysanturin heräte törmäyksestä).

 

RideSafe RT on täysin raideliikenteeseen sertifioitu 20 kanavainen IP-tallennin. Siitä löytyy mm. kiihtyvyysanturi, M12 porttinen POE-kytkin sekä sisäänrakennettu UPS. Lisäksi tallentimessa on tuki GPS-paikantimille.

Kaikki Transit -sarjan tallentimet on varustettu SSD-levyillä jotka pidentävät kiintolevyjen käyttöikää huomattavasti fyysisessä rasituksessa.