Kulunvalvonta

Kotimainen Hedsam Novitas-kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä on Hedengren Securityn monivuotisen tuotekehitystyön ja uusimman laitetekniikan saavutus! Novitas tarjoaa käyttäjälleen kaikkien aikaisempien Hedsam järjestelmien huippuominaisuuksien lisäksi mm. tietokantapohjan, selainkäyttöisyyden sekä kielivalinnaisuuden.

Selainkäyttöisyys ja mobiilitoiminnot, kuten mobiilileimaus, mahdollistavat järjestelmän käyttämisen ja hallinnan sekä ylläpidon paikasta ja ajasta riippumatta. Hedsam Novitas soveltuu erinomaisesti niin pienen kuin usean tuhannen henkilön yrityksen kulunvalvontaan ja työajanseurantaan; aina yhden oven kohteista yli 1000 oven järjestelmiin joissa voi olla 64 000 kulkukorttia! Eri osista koostuva ohjelmistorakenne sopeutuu hyvin kohteen vaatimusten mukaan.

Järjestelmän elinkaaren aikana se on helposti muutettavissa kohteiden tarpeiden ja vaatimustasojen mukaan modulaarisen rakenteensa ansiosta. Integroitaessa Hedsam Novitas kulunvalvontajärjestelmä Hedengren Securityn muiden turvallisuusjärjestelmien kanssa kuten Hed-Graphicsin kanssa, saavutetaan käyttäjäystävällinen kokonaisuus, joka nostaa kiinteistön turvallisuuden entistäkin korkeammalle tasolle. Kun haluat luotettavaa ja turvallista kulunvalvontaa – valintasi on Hedsam Novitas.

Periaatekaavio

novitas_kaavio

Kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmän avulla ovien aukipidon ja sulkemisen hallinta on joustavaa ja nykyaikaista. Kiinteistön turvallisuustaso kasvaa, kun voidaan määrittää henkilöiden kulkuoikeudet ja tunnistaa kuka liikkuu ja missä liikkuu eri ajankohtina. Kiinteistön ovet varustetaan sähköisellä lukituksella sekä lukijalaitteilla. Kulunvalvontaohjelmisto antaa tarvittaessa hälytyksen auki jääneestä tai luvattomasti avatusta ovesta. Tapahtumien seuranta onnistuu jälkikäteen kattavan raportoinnin ansiosta. Hedsam Novitas osoittaa kustannustehokkuuteensa myös pitkässä juoksussa: kalliita lukkojen sarjoituksia ei tarvitse tehdä mahdollisten hävinneiden tunnisteiden takia.

Paikallisohjain

Hedsam Novitas, keskitinpohjainen ratkaisu (Cluster Controller), mahdollistaa usean kohteen ohjauksen ja ylläpidon verkkoja hyödyntäen. Näin toteutettua Hedsam Novitas-järjestelmää pystytään hyödyntä- mään hyvin laajalla toiminta-alueella. Järjestelmän keskus-PC:n sijaitessa pääkohteessa, etäkohteissa käytetään tarvittaessa ainoastaan paikallisohjaimia. Kaikki kulunvalvontajärjestelmän toiminteet sekä mahdolliset integroinnit muihin järjestelmiin, kuten rikosilmoitusjärjestelmän ohjaus, hoituvat paikallisesti clusterin kautta reaaliajassa. Keskitin ohjaa rikosilmoitusjärjestelmän ryhmiä ja tunnistaa niiden tilatiedon.

Keskittimeen saadaan liitettyä 64 Hedsam- oviyksikköä ja kulkukortteja voi olla jopa 64 000. Saman palvelimen alle saadaan useita eri käyttäjä- ryhmiä / asiakkaita esim. kauppakeskuksissa ja kullakin asiakkaalla voi olla oma, yksilöllinen käyttäjän hallitsema ja ylläpitämä korttiavaruus.

Koodillinen kulkutapahtuma

Hedsam Novitas- järjestelmässä voidaan sallitut kulut toteuttaa myös pelkästään ovikohtaisilla koodeilla ilman kulkukorttia. Jokaiselle ovelle voidaan määrittää kahdeksan nelinumeroista avauskoodia. Koodeihin liittyy päivämääräväli ja kellonaikaväli, jolloin koodi on voimassa. Mainittu ominaisuus on hyvin käyttökelpoinen tilanteessa jossa vuokrataan koulutus / neuvottelutiloja ulkopuolisille tilapäiskäyttöön eikä haluta antaa kulkukortteja tilan vuokraajalle.

Työajanseuranta

Työajanseurantajärjestelmä helpottaa työajanseurantaa, tarkentaa läsnäolotietoa (kokouksessa, lounaalla jne.) ja antaa tarvittavaa informaatioita poissaoloista sekä työpaikalle paluusta. Näin järjestelmä palvelee mm. asiakkaita, puhelinvaihteenhoitajaa, työtovereita ja palkanlaskentaa. Työajanseurantaohjelmistolla voidaan käsitellä mm. liukuvaa työnaikaa, vuoro- ja ylityötä. Kerätyt tiedot on mahdollista siirtää mm. ulkopuoliseen palkanlaskentaohjelmaan sekä dokumentoida monipuolisilla raporteilla.

Projekti- ja työvaiheseuranta

Voidaksemme tarjota monipuolisesti eri kohteisiin soveltuvan ohjelmiston olemme tehneet integraation suomalaisen Necom Oy:n Promid-ohjelmistoon. Integrointi mahdollistaa kilpailukykyisen järjestelmän vaativiin kohteisiin, joissa on käytössä vuorotyötä, tuntipankkia, projekti- ja työvaiheseurantaa yms. Promid-Hedsam-ohjelmistolla voidaan seurata tehokkaasti työntekijöiden työaikaa sekä eri projekteihin käytettyä aikaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty palkanlaskennallisen datan tuottamiseen työehtosopimusten mukaisesti. Järjestelmä sisältää useiden eri toimialojen valmiita työehtosopimuksia (esim. kemia, metalli ja elintarvikeala), joita voidaan muokata asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

Leimaukset tehdään kosketusnäytöllisellä leimauspäätteellä, johon on sisäänrakennettu Hedsam-järjestelmän lukija. Leimausasemat voidaan myös toteuttaa sekä WLAN- että GPRS-tekniikoilla, jolloin kiinteää Internet-yhteyttä ei välttämättä tarvita. Kirjauksia voidaan tehdä myös matkapuhelimella SMS-viestejä käyttämällä. Promid-Hedsam-ohjelmisto suorittaa tarvittavat laskentatoimet ja antaa monipuoliset raportit. Ohjelmassa on joustavat liitäntä- mahdollisuudet ulkoisiin ohjelmiin (esim. palkanlaskenta, ERP ja tuotannonohjaus).

Kuvapankki

Kuvapankki tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa kortinhaltijan henkilöllisyys kuvan perusteella. Näin toimien nostetaan kiinteistön turvallisuus entistäkin korkeammalle tasolle sisäänleimauksen yhteydessä. Kulunvalvontaleimaus tuo tarvittaessa PC:n näyttöön HedGraphics-ohjelman kautta kortinhaltijan kuvan. Jokaiselle ovelle voidaan erikseen määritellä, halutaanko leimaavan henkilön kuva näkyville vai ei. Itse kuva sijaitsee järjestelmän tiedostopalvelimella. Kulkukortit voidaan tulostaa myös kuvapankin avulla.

Mobiilileimaus

Mobiilileimausominaisuus mahdollistaa GSM-puhelimen käytön kulkukorttina Hedsam-järjestelmässä. Hedsam-ohjelmassa määritellään kortinhaltijan GSM-numero vastaamaan haltijan kulkukorttia ja näin saadaan puhelinnumerolle samat oikeudet, mitkä kulkukortille on asetettu. Tällainen mobiiliominaisuus soveltuu erinomaisesti mm. tuotantolaitosten porttien ja puomien ohjaukseen sekä työajanseurantaan etätyöskentelyssä. Hedsam Router on laite, joka sisältää GSM-modeemin. Laite mahdollistaa työaikaleimaukset tekstiviesteinä sekä ovien tai porttien avaukset joko soitolla tai tekstiviestillä. Avattava ovi sekä aukioloaika määritellään tekstiviestissä. Hedsam Router liitetään palvelimen tai PC:een COM/UDP-porttiin.

Hissit

Hissien käyttöä voidaan valvoa ja rajoittaa hissikoriin asennetulla kortinlukijalla, näin voidaan antaa eri käyttäjille eritasoisia kerrosoikeuksia, joilla estetään kiinteistössä asiaton liikkuminen. Hissiä varten voidaan vaihtoehtoisesti asentaa kerroksiin kutsulukija, joka aktivoi hissin kutsupainikkeen.

Hälytysgrafiikka ja ovinäyttö

HedGraphics-ohjelmassa näkyy valvotun kiinteistön pohjakuva, johon hälytyspisteet sekä oviympäristöt on sijoitettu ohjauksineen. Ohjelma mahdollistaa ovien hallinnoimisen sekä paikallistamisen ja helpottaa siten mm. vartijan työskentelyä valvomossa.

Integroinnit muihin järjestelmiin

 • Rikosilmoitinohjaus HHL
 • Kameravalvontaohjaus
 • Palkanlaskentaohjelmistot
 • ERP-ohjelmistot.

Laskentaohje

novitas_kaavio2

Hedsam Novitas-järjestelmän edut

 • Selainkäyttöisyys
 • Käyttää Ilmaista Firefox-selainta
 • Erittäin kilpailukykyinen hinta/laatusuhde
 • Kevyet aloituskustannukset
 • Hajautettu järjestelmä
 • Itsenäiset älykkäät keskittimet
 • Kevyt kaapelointi
 • Dataväylälle vain yksi pari
 • Ohjelmistojen selkeys ja rakenne
 • Tietokantana salattu tietokanta
 • Helppo käyttöönotto
 • Knfigurointiohjelma HConfig Tunnettu kotimainen valmistaja
 • Luotettavuus
 • ”räätälöinti”
 • Toimitettu vuodesta 1985 lähtien Monipuolinen
 • Useita ohjelmavaihtoehtoja sekä integrointimahdollisuuksia